Kung nais mong gumawa ng isang agarang pulong upang isagawa ang, ito ay dito na ito ang mangyayari

Hindi mo duda para sa isang segundo ang mga intensyon ng iyong mga suitors

About